Hupsis-päivystystietokanta on Suomen Punaisen Ristin ja Kalle Kivimaan omaisuutta.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
PL 168
00141 Helsinki
p. 020 701 2000

2. Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaa:
Virpi Lohrum
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
PL 168
00141 Helsinki
p. 020 701 2000
virpi.lohrum@redcross.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Punaisen Ristin tapahtumien toiminnanohjausjärjestelmä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on vapaaehtoisten tapahtumailmoittautumisten hallinnointi. Henkilötietoja näkevät ilmoittautumisissa nimen muut tapahtuman ryhmiin kuuluvat, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, kielitaidon ja ruokavalion päivystysyhdyshenkilö sekä puhelinnumeron tapahtuman vastuuvapaaehtoinen. Ryhmänjohtaja ja järjestelmän ylläpitäjät näkevät nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, kielitaidon ja puhelinnumeron. Piirin (tai turvatalon) vastuulliset työntekijät näkevät oman piirinsä vapaaehtoisten sähköpostiosoitteet.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)
Kielitaito (vapaaehtoinen tieto)
Ruokavalio (vapaaehtoinen tieto)
Ryhmät, joihin henkilö järjestelmässä kuuluu
Roolit ryhmissä, joihin henkilö kuuluu
Koulutukset, jotka on merkitty järjestelmään
Ilmoittautumiset tapahtumiin

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on rekisteröidyn oma rekisteröityminen. Ryhmän ylläpitäjä voi ilmoittaa henkilön kuuluvan omaan ryhmäänsä sekä lisätä tälle ilmoittautumisen tapahtumaan. Rekisteriin voidaan tuoda rekisteröidyn koulutustietoja muista Suomen Punaisen Ristin tietojärjestelmistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta vapaaehtoisten henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterinpitäjän toimesta vapaaehtoisuuden päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Suomen Punaisen Ristin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

10. Kielto-oikeus

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröity näkee aina kaikki omat tietonsa suoraan järjestelmästä.