Viimeisimmät Hupsiksen muutokset

Versio 2.44 - Julkaistu 31.12.2023

 • Muutossähköposti lähetetään myös ilmoittautumisen vahvistamisesta ja johtajaksi vaihtamisesta.
 • Ryhmän "tilastonäkymä" pilkottu kolmeen osaan, mikä parantaa nopeutta ja luettavuutta.
 • Ryhmäilta-aktiivisuudessa näytetään keltaisella laatuohjeen mukaiset puutteet, ja tällä perusteella voi suodattaa listaa.
 • Tarjousta lähetettäessä näytetään rinnalla hintalaskurin tallettamat tiedot.
 • Auton/teltan voi hinnoitella per päivä tai per tunti.
 • Lisätieto- ja viestikentissä on käytössä paremmat muokkaustyökalut.
 • Lisätietokenttiin voi lisätä kuvalinkkejä tietyistä verkkopalveluista.
 • Ryhmän päivystysyhdyshenkilö voi lisätä piirin ja valtakunnan ryhmän naapuriksi tapahtumaan.
 • Piirin tilastonäkymässä näytetään myös piirin alueen ryhmien jäsenten harjoitustilastot.
 • Muu-tyyppiset tapahtumat laskevat taas kaikki ilmoittautuneet vajetta vähentämään.
 • JSON-rajapinta tukee uutta käyttöliittymää (ennakkoversio saatavilla https://dev.hupsis.eu/v2/).
 • Alalaidan kopioi tapahtuma -valikko toimii identtisesti ylälaidan valikon kanssa.
 • Tapahtuman kopioiminen ei kopioi tapahtumakirjauksia.
 • Tapahtuma yhdellä osaanottajalla näyttää halutessa myös ilmoittautuneen kommentin tapahtuman nimessä.
 • Siivottu käännöksiä.

Versio 2.43 - Julkaistu 20.8.2023

 • Tapahtumakirjaukset tapahtuvat omalla sivulla, jotta selaimen kirjautuminen ei hämää.
 • Tapahtumakirjaukset näytetään summana myös tapahtumasivulla.
 • Käyttäjä näkee omat tapahtumakirjauksensa.
 • Tapahtumakirjauksia voi tehdä kaksi tuntia ennen ja jälkeen tapahtuman ajan.
 • Auto näytetään autona eikä harjoittelijana.
 • Excel-dumppi tapahtumista näyttää myös tarpeen ja vajeen.
 • Kuukausimaksatuslistassa auton hinta näytetään oikein.
 • Piirin laajuisten sähköpostien lähettämistä parannettu.
 • Tuntilista Exceliin antaa aina sekä laskutuslistan että henkilötietolistan eri välilehdillä.
 • Tarjouspyyntövikoja korjattu.

Versio 2.42 - Julkaistu 25.6.2023

 • Mahdollisuus kirjata tapahtumia asiakaskontaktien lisäksi.
 • Asiakaskontaktien kirjauksessa koodit paremmassa järjestyksessä (yleisimmät ensin).
 • Omistava ryhmä näkyy tapahtuman muokkausnäkymässä.
 • Monipäiväinen päivystys, jossa monta vuoroa, ei enää katoa näkyvistä, kun alkuaika on tarpeeksi menneisyydessä.
 • Henkinen tuki ja seksuaalisen häirinnän yhdyshenkilöt palveluina tarjouspyyntölomakkeessa.
 • Organisaatio- ja yhdyshenkilölistoissa poistettu tuplat.
 • Vahvistettujen osallistujien tiedotusviesteihin ei sisällytetä muistiinpanoja ja liitetiedostoja, jos ei pyydetä.
 • Tapahtumanjärjestäjä- ja yhdyshenkilölomakkeet pakottavat kaikkien kenttien täyttämisen.
 • En pääse -merkintä näyttää myös vuoron, jos oleellista.
 • Ryhmän tilastosivulla näytetään asiakaskirjausten koonti.
 • Päivystystilasto-Excelissä näytetään myös toteutuneet alku- ja loppuajat.
 • Tilasto-Excelit saa nyt myös tietyltä aikaväliltä.

Versio 2.41 - Julkaistu 22.4.2023

 • Ryhmän tietojen muokkausnäkymä on upotettu tilastonäkymään.
 • Ryhmän tilastosivun ryhmäiltojen tilastojen otsikot korjattu.
 • Toimintamuodon ylläpitäjä näkee vapaaehtoisten määrän piireittäin.
 • Piirin ja toimintamuodon linkit ja liitetiedostot näkyvät kaikille piirin/toimintamuodon jäsenille.
 • Osastot voi ryhmittää alueen alle ilman, että osastojen jäsenten pitää kuulua alueryhmään.
 • Ryhmän tiedoissa vuosittaiset tilaus- ja laskutussummat.
 • Osaamisrekisteri on käännetty ruotsiksi.
 • Päivystykseen voi liittää olemassaolevan tapahtumanjärjestäjän tai yhteyshenkilön.
 • Tarjouspyyntö lähetetään myös Excel-muodossa sähköpostin liitteenä.
 • Tarjousta tehtäessä näytetään mahdollisia aikaisempia tapahtumia.

Versio 2.40 - Julkaistu 8.4.2023

 • Piirin ylläpitäjät pystyvät muuttamaan kaikkien piirin jäsenten päivystäjäoikeuksia.
 • Keskustoimiston tiedotuksella hiukan laajempi näkyvyys tapahtumien perustietoihin.
 • Kiertävä terveyden edistäminen -attribuutti tapahtuman tiedoissa lisää/poistaa TE:n ryhmän naapuriksi.
 • Salassapitosopimusten allekirjoitustietoja voi katsoa koko ryhmä kerrallaan.
 • Mobiilisovellus ei enää näytä "piilota muilta kuin ylläpitäjiltä" tapahtumia muille kuin ylläpitäjille.
 • Suoralla ilmoittautumislinkillä voi ilmoittautua vain kerran.
 • Tapahtumakirjanpidossa myös ensiapu-kenttää voi muokata.

Versio 2.39 - Julkaistu 25.2.2023

 • Peruskäyttöliittymän kautta voi tehdä tapahtumakirjauksia.
 • Tapahtumakirjapitoon lisätty kenttiä.
 • Lisätty laadunarviolomake.
 • Matkalasku-Excelissä kenttä omalle tilinumerolle.
 • Android-sovellus toimii vanhemmillakin Android-versioilla.

Versio 2.38 - Julkaistu 12.2.2023

 • Korjattu ensiapuryhmien harjoitusten tilastonäkymät henkilön ja ryhmän tasolla.
 • Lisätty riskiarviolaskin.
 • Parannettu tarjouksen ja tilausvahvistuksen sähköpostin lähettämistä.
 • Yhden vuoron tapahtumalle voi määrittää koulutusvaatimuksen ilmoittautumisia varten.
 • Tarjous ja tilausvahvistus näyttävät tulevan osaston nimellä lähettäjä-kentässä.
 • Ryhmän tietoihin voi lisätä laskuttajien osoitteet, joille voi lähettää laskutuspyynnön.
 • Piirin ylläpitäjä voi siirtää piirin tapahtuman mille tahansa piirin ryhmälle.
 • Turunmaa ja Varsinais-Suomi voivat siirtää tapahtumia ristiin samoin kuin Österbotten ja Länsi-Suomi.

Versio 2.37 - Julkaistu 8.1.2023

 • Mobiilisovellukset toimivat taas.
 • Ensiapupäivystykseen voi syöttää tapahtumakirjauksia sekä mobiililla että peruskäyttöliittymällä.
 • Ryhmäiltoihin voi lisätä useamman kuin yhden alityypin.
 • Piirin pääkäyttäjät näkevät ryhmiensä jäsenlistat.
 • Toimintaryhmien pääkäyttäjät näkevät etusivullaan kaikki valtakunnan tapahtumat.
 • Hupsiksen kautta lähetetyt päivystyksen elinkaaren hallinnan sähköpostit tallettuvat.
 • Naapuriryhmät näkyvät JSON-rajapinnassa tapahtumissa.

Versio 2.36 - Julkaistu 13.11.2022

 • Tapahtumaan voi syöttää huomioita tapahtuman alettua.
 • Tapahtuman tuntien muokkaus tapahtuman alettua tallentuu erikseen.
 • Päivittäisessä muistutusviestissä näkyy tapahtuman omistava ryhmä.
 • Lisätty ensiauttaja ryhmäillan tyyppeihin.
 • Piirin ryhmälistassa viesti lähtee myös kaikille piirin ryhmien jäsenille.
 • Lähtevän sähköpostin kokorajoitus nostettu viiteen megatavuun.
 • Festaritoiminta muutettu Terveyden edistämiseksi.
 • Terveyden edistämisen pääkäyttäjät näkevät listan päivystyksistä, joihin on merkitty selviämispiste.
 • Korjattu vika, että tapahtuman ylläpitäjä ei kyennyt ilmoittamaan itseään suljettuun tapahtumaan.
 • Korjattu ilmoittautumisnapin toimintaa.
 • Tapahtuman kopioiminen ei kopioi tilastokenttiä.
 • Saapuneesta tarjouspyynnöstä tulevaan viestiin lisätty pyynnön lähettäjän sähköposti ja puhelinnumero.
 • Piirin tilastonäkymässä näkyy piirin tarjouspyyntöjä vastaanottavat ryhmät.
 • JSON-rajapintaa nopeutettu tavallisille käyttäjille ja kaikkien etusivulle.
 • Pieniä korjauksia JSON-rajapintaan, jotta mobiilisovellukset saadaan taas toimimaan.
 • iOS-mobiilisovellus toimii ainakin suurinpiirtein.

Versio 2.35 - Julkaistu 6.7.2022

 • Talletetut tiedotusviestit näytetään paremmin.
 • Automaattiset palauteviestit lähtevät vihdoinkin.
 • Jos tapahtumassa on vuoroja, joille on määritetty osaamisvaatimus, henkilö, jolla on ko. osaaminen rekisteröitynä, näkee tapahtuman ja voi ilmoittautua siihen.
 • /events.json rajapinta palauttaa suoraan vektorin.

Versio 2.34 - Julkaistu 6.7.2022

 • Monipäiväinen tapahtuma näkyy paremmin sekä etusivulla että tapahtumanäkymässä peruskäyttäjälle.
 • Siivottu ylläpitäjän tapahtumanäkymää selkeämmäksi.
 • Tarjouspyyntönä syötettyä ensiapupäivystystä ei voi poistaa.
 • Palautelomakkeella kerätyt Net Promoter Score -arvot näkyvät ryhmän tilastoissa.
 • Ryhmän ylläpitäjät näkevät ryhmäänsä liitetyt postinumerot.
 • Parannettu toimintaryhmätason tilastoja.

Versio 2.33 - Julkaistu 8.5.2022

 • Tapahtumaan ilmoittautuminen ei lataa sivua uudestaan.
 • Ylläpitäjän tapahtumanäkymässä näytetään esikatselut viesteistä.
 • Siivottu ryhmän muokkausnäkymää.
 • Korjattu vajelaskennan vikoja.
 • Hintalaskurin vikoja korjattu.
 • Parannettu käännöksiä.
 • Lisätty ruotsinkielinen käyttöohje.

Versio 2.32 - Julkaistu 15.4.2022

 • Tapahtuman voi asettaa julkaistavaksi tulevaisuudessa.
 • Vuorolle voi lisätä valinnaisen koulutusvaatimuksen, jotta vuoroon voi ilmoittautua.
 • Tapahtuman tiedotusviestin voi lähettää vain tietyille vuoroille.
 • Tapahtuman tiedotusviestit talletetaan.
 • Tapahtuman tiedotusviestin loppuun lisätään automaattisesti linkki tapahtumaan.
 • Tapahtuman Excel-vienti sisältää ruokavalion ja kielitaidon ennen tapahtuman alkua
 • Ryhmän tapahtumasivu on nyt taulukko, jotta sen voi helpommin kopioida Exceliin.
 • Lisätty laskutusnäkymä.
 • Aliroolit voi taas tallettaa.
 • Osaamisia ja koulutuksia voi suodattaa.
 • Osaamislistassa on nyt myös perushuomionosoitukset ja jäsenyys.

Versio 2.31 - Julkaistu 4.4.2022

 • Vuorojen vajelaskennan vika korjattu, jos ajallisesti päällekäisiä vuoroja.
 • Vuorojen ilmoittautumiset näytetään oikeassa järjestyksessä sekä käyttäjän että ylläpitäjän näkymissä.
 • Jos ryhmä on "sulje ilmot täyttyessä" ja tapahtuma "varaa johtajakelpoiselle", ajallisesti päällekäisissä vuoroissa ilmoittautuminen menee loogisemmin.
 • Valinnainen kenttä ryhmän tiedoissa, jolla voi vaatia lisäominaisuuksia ja lisätietoja ryhmäänliittymispyynnön yhteydessä.
 • Uusia rooleja ryhmääntuloprosessiin (haastattelija nimetty, haastateltu, koulutusinfo lähetetty, koulutettu, ei toimintaan).
 • Uusi näkymä ryhmääntuloprosessin hallinnan helpottamiseksi.
 • Muille tapahtumille kuin päivystyksille hiukan erilainen Excel-tiedosto myös tapahtuman jälkeen.

Versio 2.30 - Julkaistu 28.3.2022

 • Vuoron voi nimetä haluamakseen.
 • Vuorojen näyttämistä selkeytetty sekä käyttäjän että ylläpitäjän näkymissä.
 • Tapahtumalle voi merkitä kiertävän terveyden edistämisen.
 • Käyttäjä ei voi itse merkitä itseään päivystyspalveluautoksi (tämä pitää pyytää Hupsis-tiimiltä).
 • Ryhmän jäsenlistassa ryhmäpyynnöt järjestetään ensimmäisiksi.
 • Ryhmän jäsenlistaa voi suodattaa jäsenyystyypin mukaan.
 • Uudet ja vanhat käyttäjät voivat liittyä samalla linkillä.
 • Ryhmän, joka on määritetty "sulje tapahtuma kun täyttyy", tapahtumiin voi merkata "varaa yksi paikka johtajakelpoiselle".

Versio 2.29 - Julkaistu 13.3.2022

 • Tapahtuman ilmoittautumisiin voi vaatia salassapitosopimuksen allekirjoittamisen.
 • Ryhmän jäsenyyden viimeisimmästä muutoksesta näytetään sen tekijä, jos tiedossa.
 • Tilaajan tietoihin voi lisätä laskuttamiseen tarvittavat lisätiedot.
 • Tapahtumasta voidaan kerätä automaattisesti palautetta tilaajalta.

Versio 2.28 - Julkaistu 12.3.2022

 • Korjattu tapahtuman vuorojen luominen toimivaksi.
 • Mahdollisuus merkitä ryhmän jäsenelle "allekirjoittanut salassapitosopimuksen".
 • Ryhmän ylläpitäjä voi lähettää sähköpostia pyyntö-tilassa oleville jäsenhakijoille.
 • Tapahtumaan voi lisätä vakioviestin lähetettäväksi osallistujille.
 • Tapahtumaan ilmoittautunut henkilö voi muokata lisätietoja (ja matkakuluja) tapahtuman päättymiseen saakka.
 • Tapahtuman voi merkitä "ensivastetasoiseksi".
 • Lisää ryhmään / tapahtumaan osaa poistaa mahdollisen mailto:-etuliitteen.
 • Korjattu värimaailmaa saavutettavammaksi.

Versio 2.27 - Julkaistu 5.3.2022

 • Käyttäjä voi asettaa jonkun ryhmistään ensisijaiseksi.
 • Jos tapahtuma on merkitty "älä näytä osallistujia", ei näytetä myöskään "en pääse" ilmoittaneita.
 • Ensiapupäivystyksistä ei lähde päivittäistä viestiä niille, jotka eivät ole päivystäjiä.
 • Lisätty EA1 ja EA2 kurssilistaan ja poistettu virheellisiä esitietovaatimuksia.
 • Korjattu hintalaskuri monen vuoron päivystyksissä.

Versio 2.26 - Julkaisut 19.2.2022

 • Ruotsinkielinen käyttöliittymä löytyy nyt dejour.rodakorset.fi
 • Tapahtuman voi kopioida halutulle päivälle.
 • Ulkoasuparannuksia etusivulle ja muokkausnäkymään.
 • Ensiapupäivystyksen naapuriryhmäksi voi lisätä Selviämispisteet tai Terveyden edistämisen.
 • Ryhmäiltatilastot näyttävät jaottelun ryhmäiltatyypeittäin.
 • Valmius- ja muu-tyyppisiä ryhmäiltoja ei voi laittaa muuhun alityyppiin kuin "muu".
 • Muut tapahtumat pystyvät nyt tilastoimaan vaaratilanteet, autetut ja tavatut.
 • Muu tapahtuma voidaan merkitä olemaan Auttajakurssi.
 • Vikakorjauksia vuorokäsittelyyn ym.

Versio 2.25 - Julkaistu 8.1.2022

 • Tapahtumalistassa näytetään ensin päivä ja kellonaika.
 • Vaje ja tarve käännetty toisin päin näkymissä (nyt vaje/kokonaistarve).
 • Päivystyksen voi merkitä sisältävän selviämispisteen.
 • Erilliset tilastointikentät lastensuojeluilmoituksille, vaaratilanteille ja selviämispisteen asiakkaille.
 • Ryhmän tilastosivun ulkoasua parannettu.
 • Tapahtumalistassa näytetään plus-merkki niille tapahtumille, joissa on useampi päivystysvuoro.
 • Korjattu vika vajeen laskennassa monen vuoron tapahtumassa, johon on ilmoittautumisia ja joka kopioidaan.

Versio 2.24 - Julkaistu 21.11.2021

 • Monipäiväisessä tapahtumassa ilmoittautuneiden listassa on viikonpäivä.
 • Piirien ylläpitäjät näkevät taas piirien tilastot.
 • Käyttäjä näkee eri vuorojen ilmoittautumistilanteen.
 • Vuoron ilmoittautumiset sulkeutuvat ryhmän sulkeutumisasetuksen perusteella.
 • Tapahtuman ylläpitäjä voi lähettää vahvistetuille osallistujille vahvistettujen lisätiedot ja liitetiedostot sähköpostiin.
 • Tapahtuman ylläpitäjä voi piilottaa tapahtuman muilta kuin toisilta tapahtumaylläpitäjiltä.
 • Tapahtumalle voi antaa suoran ilmoittautumislinkin (löytyy tapahtuman lisätiedoista).
 • Tapahtuman muokkausnäkymässä on linkit liitetiedostoihin.
 • Toimintamuodon ylläpitäjä näkee kaikki toimintamuodon ryhmät Kaikki ryhmät -valikossa.
 • Toimintamuodon ylläpitäjä näkee kaikki toimintamuodon ryhmien käyttäjät toimintamuodon jäsenlistassa.
 • Ryhmän asetuksiin lisätty mahdollisuus laskea myös vajaan ajan ilmoittautumiset vähentämään vajetta.

Versio 2.23 - Julkaistu 28.8.2021

 • Käyttäjä kirjataan ulos 30 minuutin toimettomuuden jälkeen, ellei viimeisin kirjautuminen ole ollut merkitty "Muista minut" (tällöin kirjataan ulos kahden viikon jälkeen).
 • Tapahtumaan voi liittää useampia vuoroja.
 • Tapahtuman voi kopioida kahden viikon päähän.
 • Tapahtuman näkymää ja muokkausnäkymää siivottu paremmiksi.
 • Liittyessä uuteen ryhmään muistutetaan, että ryhmään pääsee vasta, kun ylläpitäjä on hyväksynyt pyynnön.
 • Uusi suora ryhmänlisäyslinkki, jossa ei ole alaviivoja, jotta linkin voi lähettää myös tekstiviestillä.
 • Käyttäjälle voidaan asettaa aito kotiryhmä, jos käyttäjä kuuluu moneen osastoryhmään jäsenenä eikä naapurina (vaatii ylläpidon toimenpiteitä).
 • Käyttäjän pyytäessä liittymistä ryhmään, jolla ei ole ylläpitäjiä, ilmoitusviesti lähetetään yläryhmän ylläpitäjille.
 • Useita tietoturvaparannuksia.

Versio 2.22 - Julkaistu 30.5.2021

 • Hupsiksen ulkopuolisen käyttäjän ilmoittamiseen tapahtumaan voi liittää nimen lisäksi sähköpostiosoitteen.
 • Palautettu naapuritapahtumat näkymään ryhmän tapahtumalistassa.
 • Ryhmän tapahtumalistassa myös taustavärit, paikka ja vastuuryhmä.
 • redcross.fi ja punainenristi.fi sähköpostiosoitteilla voi hakea liittymistä piirien ryhmiin.
 • Päivystysyhdyshenkilö näkee ryhmän jäsenlistan.
 • Palautelinkkien lähettäminen toimii nyt myös muista kuin päivystyksistä.
 • Tapahtumaan tullessa tilaa viestiä ei lähetetä naapureille, jos tapahtuma on merkitty vain ryhmäläisille.
 • Kopioitu tapahtuma avataan ilmoittautumisille automaattisesti.
 • Tapahtuman peruutusten sulkuaikakenttässä on nyt kalenterivalitsin.
 • Tapahtuman ylläpitonäkymää siivottu mobiilileveydessä.
 • Piirin pääkäyttäjä näkee piirinsä ryhmät valikossa.

Versio 2.21 - Julkaistu 25.4.2021

 • Tapahtuman muokkausnäkymää muutettu tapahtuman alun jälkeen.
 • Tapahtuma ei lataudu uudestaan, kun ylläpitäjä muokkaa ilmoittautumista.
 • Ryhmän jäsenlista ei lataudu uudestaan, kun muuttaa jäsenen roolia tai oikeuksia.
 • Muille kuin ensiapupäivystyksille oma johtajakelpoinen-attribuutti (ryhmäkohtainen).
 • Tuki merkitä ilmoittautunut vahvistetuksi.
 • Mahdollisuus lähettää sähköpostia tapahtumaan ilmoittautuneille, vahvistetuille tai vahvistamattomille.
 • Mahdollisuus lisätä tapahtumaan lisätietoja ja tiedostoja, jotka näkyvät vain vahvistetuille ilmoittautuneille.
 • Päivystysten tilan massamuuttaminen.
 • Uudet valtakunnalliset toimintamuotoryhmät (ensiapuryhmät, valmiustoiminta, rinnepäivystys).
 • Vain Hupsiksen pääkäyttäjät voivat muuttaa tapahtuman koko Hupsiksen käyttäjäkunnalle julkiseksi.
 • Toimintamuoto- tai piiriryhmiin (ml. turvatalot) julkaistut tapahtumat näkyvät automaattisesti kaikkiin ko. toimintamuotoon tai piiriin kuuluvien ryhmien jäsenille.
 • Vapaaehtoinen ei jatkossa kuulu suoraan piirin tai valtakunnallisen toimintamuodon ryhmään.
 • Tapahtumailmoittautumiselle voi määrittää aliroolin (ensiauttaja, ensiapupisteen johtaja, johtokeskus, varajohtaja).
 • Tapahtumailmoittautumiselle voi määrittää poikkeavan päivystyskorvauksen.
 • Käyttäjä voi tulostaa matkalaskun suoraan Hupsiksesta.
 • Käyttäjän tietoihin lisätty vapaaehtoiset kielitaito- ja ruokavaliokentät (näkyy tapahtumien ylläpitäjille).
 • Ryhmän tietoihin lisätty aputekstejä näytettäväksi tunnuksen luomisen yhteydessä.
 • JSON-rajapintaa dokumentoitu paremmin täällä.
 • Pieniä käyttöliittymäparannuksia.

Versio 2.20 - Julkaistu 2.4.2021

 • Etusivulta piilotettu menneisyyden tapahtumat (saa näkyviin ylävalikosta).
 • Tapahtumien värikoodaus on yhtenäistetty.
 • Käyttäjän tullessa tapahtuman muokkaussivulle hänet ohjataan tapahtuman sivulle, jos hänellä ei ole muokkausoikeutta.
 • Ryhmän linkit ja tiedostot ovat aakkosjärjestyksessä.
 • Markdown-kuvauskieli tuettu myös ryhmän jäsenille ja tapahtuman osallistujille lähtevässä viestissä.
 • Omien ryhmien täydet tiedot saatavissa JSON:lla.
 • Tapahtumien haku JSON:lla tukee alku- ja loppupäiviä.
 • Käyttäjä näkee ryhmänsä jäsenlistassa vain ylläpitäjät ja päivystysvastaavat.
 • Pääkäyttäjät näkevät vähemmän henkilötietoja hakiessaan käyttäjiä.

Versio 2.19 - Julkaistu 18.2.2021

 • Ryhmän päivystysyhdyshenkilöt voivat lähettää tiedotusviestejä koko ryhmälle.
 • Päivystyksen voi poistaa, jos se on tulevaisuudessa eikä siihen ole kukaan ilmoittautunut.
 • Tapahtuman voi kopioida viikon päähän.
 • Viikoittaisen tapahtumien luonnin vika sulkeutumisten ajankodissa korjattu.
 • Palautettu ilmoittautuneen lisätiedot näkyville tapahtuman muokkausnäkymän ilmoittautumislistassa.
 • Lisätty liitetiedoston lisäysmahdollisuus tapahtuman tiedotusviestiin.
 • Tapahtumasta voi lähettää tiedotusviestin ryhmälle niin, että viestiin tulee mm. linkki valmiiksi.

Versio 2.18 - Julkaistu 7.2.2021

 • Koulutusten lisääminen korjattu ja parannettu.
 • Käyttäjän tiedoista pääsee ryhmän jäsenlistaan.
 • Uusi vapaaehtoinen voidaan liittää useampaan ryhmään automaattisesti.
 • Tapahtuman ylläpitäjänäkymässä näytetään toteutuneet tunnit tapahtuman jälkeen.
 • Yhden osallistujan tapahtumiin ilmoittautuneen nimi näytetään etusivulla.
 • Tapahtumalle voi määrittää eri sulkeutumisajan peruutuksille kuin ilmoittautumisille.
 • Pääkäyttäjät voivat asettaa ryhmän sellaiseksi, että jäsenyys ei periydy ylöspäin.

Versio 2.17 - Julkaistu 24.1.2021

 • Suora mahdollisuus kopioida tapahtuma omaan Google/Apple/Microsoft-kalenteriin.
 • Lisätty mahdollisuus antaa uudelle vapaaehtoiselle tunnuksenluontilinkki, jolla luodaan liittymispyyntö ainoastaan yhteen tiettyyn ryhmään.
 • Lisätty mahdollisuus antaa olemassaolevalle vapaaehtoiselle ryhmänlisäyslinkki, jolla luodaan liittymispyyntö suoraan yhteen tiettyyn ryhmään.
 • Virheellisestä sähköpostiosoitteesta tai salasanasta tulee nyt virheilmoitus.
 • Tapahtuman voi määrittää olemaan sallimatta matkakulujen syöttöä.
 • Ryhmän voi määrittää olemaan sallimatta matkakulujen syöttöä tapahtumiin.
 • Poistettu yksittäisen tapahtuman muistutussähköpostilinkki tarpeettomana.
 • Suljetut tapahtumat näytetään sinisellä taustalla.
 • Parannettu ryhmien tilastoja.
 • Siivottu ryhmän jäsenlistaa.
 • Siivottu tapahtuman jälkeistä raportointinäkymää.
 • Parannettu Tiedostot-pudotusvalikon ulkoasua.
 • Pääkäyttäjät voivat helposti toistaa tiettyä tapahtumaa joka päivälle halutulle ajanjaksolle.
 • Tapahtuman voi merkitä olleen poikkeava.

Versio 2.16 - Julkaistu 19.12.2020

 • Hupsis sijaitsee nyt osoitteessa https://paivystykset.punainenristi.fi/
 • Naapuriryhmien lisääminen ja poistaminen tapahtumaan siirretty omalle lomakkeelle, jotta muokkausnäkymä latautuisi nopeammin.
 • Ryhmään liittymispyynnöstä voi valinnaisesti lähettää sähköpostin liittyjälle.
 • Ryhmän voi perustellusti saada sellaiseksi, että ilmoittautumiset menevät kiinni tapahtuman täyttyessä. Tämä pitää tilata Hupsiksen ylläpidolta, koska tätä ei yleisesti haluta suosia.
 • Automaattisesti suljettuun tapahtumaan tehdyn ilmoittautumisen voi peruuttaa sulkuaikaan saakka.
 • Ilmoittautumiset tarkistetaan paremmin (vaaditaan ilmoittautuja ja alku- ja loppuajat).
 • Puhelinnumerot pakotetaan kansainväliseen muotoon.
 • Sähköpostilla haut toimivat kaikkialla.
 • Ilmoittautumisen muutoksesta ei lähde sähköpostia, jos alkuaika, loppuaika tai kommentit eivät muutu.
 • Naapuriavut saa listattua kalenterin avulla.
 • Pieniä parannuksia tapahtuman ylläpitäjän näkymään.
 • Kalenterinäkymässä navigointia hiukan nopeutettu.
 • Turha kalenteri-nappi poistettu.

Versio 2.15 - Julkaistu 23.11.2020

 • Lisätty tapahtuman jälkeiset palautelinkit.
 • Mahdollistettu kalenterinäkymän valinta vakiovaihtoehdoksi.
 • Parannettu kalenterinäkymää.
 • Harjoittelijalle näytetään vihreällä taustalla päivystykset, joissa ei ole harjoittelijaa.
 • Tapahtuman ylläpitäjä päätyy suoraan tapahtuman muokkausnäkymään (ja tätä parannettu).
 • Ei voi ilmoittautua kahdesti samalle ajanjaksolle.
 • Piilotettu matkakustannuskentät muista kuin ensiapupäivystyksistä.
 • Tapahtuman johtaja kykenee tekemään massamuutoksia ilmoittautuneisiin.
 • Harjoittelija-status liittyy nyt tapahtumaan, jotta tilastointi menee oikein.
 • Lisätty puuttuvat kentät tapahtuman JSON-syötteeseen.
 • Ryhmäilta-aktiivisuuden saa Excel-muodossa.
 • Uusittu naapuriapu-Excelin muoto selkeämmäksi.
 • Tapahtuman Excel-tallennuksessa on yhteystiedot, mikäli Excel otetaan ennen tapahtuman alkamista.
 • Ryhmän antamat naapuriavut saa Exceliin.
 • Ryhmän antamat naapuriavut näytetään taulukkona.
 • Parannettu tunnuksenluontilomaketta.
 • Pieniä käyttöliittymän selkeytyksiä.

Versio 2.14 - Julkaistu 10.10.2020

 • Turvatalotoiminta lisätty.
 • Parannettu tunnuksen luomisprosessia.
 • Tapahtuman ja ryhmän tiedotusviesteihin voi lisätä liitetiedostoja.
 • Korjattu kalenterinäkymää.
 • Parannettu käyttäjän näkemiä tilastotietoja.
 • Tapahtuman Excel-tiedosto sisältää puhelinnumerot, jos otetaan ennen tapahtuman alkua.
 • Hupsis toimii OAuth-autentikaatiopalvelimena muille palveluille.

Versio 2.13 - Julkaistu 7.4.2020

 • Ryhmän jäsenen tilaksi voi asettaa 'kuuluu osastoon mutta ei toimintaryhmään'.
 • Henkilö voidaan merkitä joko ensiapu-, rinne-, festari- tai puhelinpäivystäjäksi.
 • Ryhmä voi olla joko ensiapu-, rinne-, festari- tai puhelinryhmä.
 • Ryhmän attribuutiksi voi asettaa 'älä välitä henkilön roolista vajelaskennassa'.
 • Muissa kuin päivystyksissä ei välitetä henkilön päivystäjäattribuuteista vajelaskennassa.
 • Muun tapahtuman kuin päivystyksen voi asettaa piilotetuksi, jolloin osallistujalista ei näy käyttäjille.
 • Käyttäjä voi asettaa itselleen vakiomatkakulun.
 • Piiritason ylläpitäjä voi lähettää sähköpostia oman piirinsä ryhmien ylläpitäjille.
 • Ryhmän päivystyksistä saa raportin päivystäjäkohtaisesti.

Versio 2.12 - Julkaistu 22.12.2019

 • Käyttäjä voi kirjautua suoraan Omasta Hupsikseen.
 • Uusi naapuriapujen tiedotus- ja maksatusvaihtoehto.

Versio 2.11 - Julkaistu 4.11.2019

 • Tapahtuman luontilomakkeella voi vaihtoehtoisesti luoda koko viikon identtiset tapahtumat kerralla.
 • Käyttäjä voi omissa tiedoissaan vain laskea omaa päivystäjä/harjoittelija/ryhmäläinen-statustaan.
 • Korjattu ongelma ilmoittautumisissa, kun ryhmän ylläpitäjien sähköpostit ovat hassut.
 • Ryhmän tilasto-Excelissä on tapahtumien paikka.

Versio 2.10 - Julkaistu 25.8.2019

 • Korjattu (taas) uusien tapahtumien muistutusviestien lähettäminen toimivaksi.
 • Ryhmän tapahtumien Excel-listaukset sisältävät kaikki tapahtumat.

Versio 2.9 - Julkaistu 15.8.2019

 • Ryhmän jäsenyyden muutosten ilmoviestit lähetetään kaikille ryhmän ylläpitäjille.
 • Käyttäjä voi merkitä puhelinnumeronsa salaiseksi (vaikuttaa vain numeron näyttämisen muotoon, ei piilota mistään).
 • Osaamislistan alalaitaan selitteet osaamisten nimistä ja lyhenteistä.
 • Lisätty automaatti-ilmoittautumisten estoa.

Versio 2.8 - Julkaistu 19.4.2019

 • Koulutus/osaamisrekisteri.
 • Valtakunnallinen lukukäyttäjä-taso, jolla näkee kaikki tapahtumat, mutta ei niiden tietoja eikä ilmoittautuneita.
 • Peruutusviesteissä kerrotaan myös ajankohta.
 • Ryhmän ja tapahtuman tiedotusviesteihin voi lisätä vapaavalintaisen otsikon.
 • Naapuriryhmän lisääminen tapahtumaan palaa takaisin tapahtuman muokkausnäkymään.
 • Naapuriryhmän lisäämisessä ryhmät järjestetään niin, että ensimmäisenä on ryhmät, joihin käyttäjä kuuluu itse.
 • Ylävalikon ryhmälista aakkostuu oikein.
 • Tapahtumaa luodessa loppuaika asetetaan alkupäivälle.
 • Tapahtumatyypit värikoodataan listassa.
 • Kalenterinäkymässä ei toisteta turhaan vuotta ja kuukautta.
 • Ylläpitäjät näkevät ryhmänsä ja tapahtumiensa jäsenistä näiden kaikki ryhmät.

Versio 2.7 - Julkaistu 23.3.2019

 • Massamuutoslomake tapahtuman ilmoittautumisten hallintaan.
 • Pelkkä numero sulkeutumisaikakentässä oletetaan tunneiksi.
 • Tarve- ja autot-kenttiin ei voi vahingossa syöttää negatiivista arvoa.
 • Ryhmän tilastoissa näytetään autetut, jatkohoitoon menneet ja erilliset vapaaehtoiset.
 • Ryhmän tilastosivulla on linkit naapuriavun tapahtumiin.
 • Tapahtuman osallistujien ilmoviestilinkki siirretty tapahtuman sivulle.
 • Ylläpitäjä, joka on harjoittelija, näkee etusivulla myös ne tapahtumat, joihin ei oteta harjoittelijaa.
 • Tapahtuman tiedot JSON-näkymässä ovat täydelliset.
 • Ilmoittautumissähköpostissa näkyy kuka ilmoitti, mikäli ei ilmoittautuja itse.
 • Tapahtuman omistavan henkilön voi vaihtaa.
 • Johtajaksi merkitty henkilö voi lisätä ilmoittautumisia tapahtumaan tapahtuman alusta 24 tuntia.
 • Johtajaksi merkitty henkilö voi lähettää tiedotusviestin osallistujille.
 • Parempia tilastoja piiritasolle.

Versio 2.6 - Julkaistu 12.1.2019

 • Ryhmäänliittymissähköpostista voi poistaa ryhmäpyynnön.
 • Tapahtuman muistutusviestissä tulee päivämäärä otsikossa.
 • Korjattu Excel-luontiin liittyviä vikoja.
 • Korjattu vika isojen ja pienien kirjaimien huomioinnissa kun ilmoittaa toisen käyttäjän tapahtumaan.

Versio 2.5 - Julkaistu 5.1.2019

 • JSON-rajapinta toimii.
 • Tapahtuman ilmoittautuneiden listaa voi järjestää eri tavoin.
 • Tapahtuman hintalaskuri tallettaa käytetyt arvot.
 • Tapahtumaan ilmoittautumisten sähköpostit voi konfiguroida paremmin per ryhmä.
 • Tapahtuman alkuajan pitää olla aikaisemmin kuin loppuajan.
 • Käyttäjätunnuksen luontivaiheessa varmistetaan sähköpostiosoitteen kelpaavuus.
 • Salasanan vaihtolomakkeella varmistetaan salasanan laatu ja oikeellisuus.
 • Korjattu kalentereiden ilmaantumista paremmin.
 • Korjattu englanninkielinen käännös toimivaksi.

Versio 2.4 - Julkaistu 16.12.2018

 • Aikakenttiin lisätty valinnainen kalenterivalitsin.
 • Ilmoittautumislistassa nimi on sähköpostilinkki.
 • Ryhmän jäsenlistassa näytetään ylläpitäjille jäsenyyttä pyytävien muut ryhmät.
 • Rekisteröitymisessä ei kysytä onko käyttäjä päivystyspalveluauto.
 • Korjattu virhe tapahtuman kopioinnissa kesäaikavaihdon yli.

Versio 2.3 - Julkaistu 9.12.2018

 • Käyttäjä voi määrittää järjestelmän vakioajasta (48 h) poikkeavan tapahtuman sulkeutumisaikaehdotuksen.
 • Ryhmätoimintojen navigaatiota yhdenmukaistettu.
 • Viikonpäivä näkyy tapahtuman perustietonäkymässä.
 • Ryhmän sähköpostiosoite/puhelinnumero näytetään eri tavalla kuin tapahtuman omistajan omat tiedot.
 • Ryhmän tapahtumalista näyttää lähtökohtaisesti vain tulevat tapahtumat.
 • Tapahtumiin tarjotaan automaattisesti Google Maps -linkkiä, kun paikka ja kunta on määritetty.
 • Korjattu vikatilanne, mikä esti tapahtuman tallettamisen sen alettua.
 • Ei luoda tyhjiä linkkejä ryhmiin.
 • Ei lähetetä käyttäjälle muistutusviestejä tuplana, jos tapahtuma ja käyttäjä kuuluvat moneen samaan ryhmään.
 • Tapahtuman perusnäkymässä ei näytetä sulkeutumisaikaa.
 • Mobiiliylläpitäjä kykenee lisäämään ilmoittautumisia tapahtumiin.
 • Pääkäyttäjät näkevät vakiona samanlaisen rajoitetun näkymän kuin muutkin käyttäjät.
 • Suodata-valikossa valintana myös kaikki tapahtumat.

Versio 2.2 - Julkaistu 2.12.2018

 • Markdown-tuki lisätietoihin.
 • Tuki sulkemisajan määrittelylle muotoa 1 viikko.
 • Ei lähetetä päivittäistä muistutusviestiä, jos muutokset talletetaan "älä lähetä viestiä".
 • Päivystyksen johtajan tiedot näkyvät mobiililaitteella.
 • Takaisin-linkki henkilön lisäämislomakkeella vie takaisin tapahtuman sivulle.
 • Piirin ylläpitäjä kykenee lisäämään tapahtumia.
 • Tapahtuman voi vaihtaa toisen ryhmän omistamaksi.
 • Hyväksymis-varmistusruudussa näkyy hyväksyttävä tila.
 • Käyttäjä näkee kaikki tapahtumat ,joihin hänet on ilmoitettu.
 • Auton ilmoittautumista ei lasketa vajeen vähenemiseksi.
 • Käyttäjän muutos päivystäjäksi tai päivystäjästä pois korjaa vajeet tulevissa tapahtumissa.
 • Muiden ryhmien ylläpitäjät eivät voi muuttaa tapahtumaan ilmoittautuneiden rooleja.
 • Mobiilikäytettävyyteen parannuksia.

Versio 2.1 - Julkaistu 26.11.2018

 • Isohko parannus mobiilikäytettävyyteen.
 • Lisätty euro-merkkejä fiksuihin paikkoihin.
 • Korjattu Excel-vikatilanne jos päivystyksellä on pitkä nimi.
 • Korjattu huono sanavalinta ryhmän jäsenlistassa.

Versio 2.0 - Julkaistu 25.11.2018

 • Lisätty simppeli tuntilista-Excel.
 • Tapahtuman kopioiminen siirtää kopion kaikkia aikoja päivällä eteenpäin.
 • Tapahtuman alkuaikaan tehtävä päivämuutos muuttaa automaattisesti loppuaikaa.
 • Rekisteröitymislistassa osastot näytetään paremmin.
 • Parannettu mobiilikäytettävyyttä.
 • Parannettu ryhmän valintalogiikkaa uutta tapahtumaa luodessa.
 • Parannettu käytettävyyttä päivystäjä/harjoittelija/ryhmäläinen-valinnassa.
 • Parannettu käytettävyyttä ei ruokailua/tilaaja järjestää ruokailun/ryhmä järjestää ruokailun -valinnassa.
 • Parannettu hintalaskuria.
 • Parannettu JSON-rajapintoja.
 • Käyttäjä ei enää saa sähköpostiviestiä, jos itse poistaa itsensä ryhmästä.
 • Korjattu tapahtumien muistutusviestit toimiviksi.
 • Korjattu virhetilanne, jos kellonaika oli 24.00.
 • Korjattu johtajiksi merkityiltä kadonnut muokkausmahdollisuus tapahtuman alkamisen jälkeen.
 • Poistettu tapahtuman muistutusviestilomake tapahtuman luontilomakkeelta.
 • Poistettu ryhmän muokkauksesta kenttiä, joita ryhmän ylläpitäjä ei saa muokata.

Versio 1.24 - Julkaistu 17.11.2018

 • Lisätty laskuri päivystyksen hinnan laskentaa varten.
 • Korjattu virhe käyttäjän peruuttaessa ilmoittautumisensa.
 • Korjattu virhe ryhmän tietosivun näyttämisessä.
 • Parannettu ruotsinkielistä käännöstä.

Versio 1.23 - Julkaistu 6.11.2018

 • Lisätty linkit kieliversioihin ja kehitysympäristöön.
 • Vähennetty tilankulutusta etusivun tarve/vaje-sarakkeessa.
 • Korjattu etusivun sarakkeita paremmiksi.
 • Korjattu virhetilanne omiin tietoihin menemisessä.

Versio 1.22 - Julkaistu 4.11.2018

 • Ryhmiin voi liittää linkkejä muualle Internettiin.
 • Ryhmän tiedoissa näytetään tehdyt naapuriavut.
 • Ryhmän tapahtumalista järjestetään uusimmasta vanhimpaan.
 • Piirin ylläpitäjä näkee piirin osastojen tapahtumat.
 • Etusivua voi suodattaa tapahtumien tyypin perusteella.
 • Korjattu sähköpostien lähtemiset toivottavasti oikein toimiviksi.
 • Korjattu tapahtumien ajankohtien hyppäys kahdella tunnilla eteenpäin.
 • Uuden tapahtuman lomake varmentaa kellonaikojen muodot tarkemmin.
 • Parannettu ryhmäläisten listausta selvemmäksi.

Versio 1.21 - Julkaistu 14.10.2018

 • Ylävalikkoa järjestelty uusiksi.
 • Ryhmän tietoihin pääsee nyt ryhmän tapahtumalistan kautta Omat tietoni -valikosta.
 • Ryhmiin voi liittää liitetiedostoja, jotka näkyvät ryhmän jäsenille.
 • Pyynnön lähettänyt käyttäjä ei näe ryhmän jäsenlistaa.
 • Ryhmän ylläpitäjä ei näe jäsenlistassa linkkejä.
 • Ryhmän ylläpitäjä näkee jäsenlistassa sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
 • Harjoittelija ei näe etusivulla tapahtumia, joihin ei oteta harjoittelijoita.
 • Avoin kaikille ja vain ryhmälle ei voi enää olla samaan aikaan päällä.
 • Henkilön status ei enää voi olla sekä päivystäjä että harjoittelija.
 • Korvauksen selite -kenttä talletetaan.
 • Ryhmän laskuttaja voi muuttaa tapahtuman tilaa, jos tapahtuma on laskutettvissa, laskutettu tai maksettu.
 • Päivystyksen tilan vaihtuessa tarjouksesta toimitettavaksi ehdotetaan ilmoittautumisten avautuvan.
 • Tapahtuman muokkauslomakkeella tarkistetaan alku- ja loppuaikojen muoto paremmin.
 • Aloitettu sähköpostien kieliversioiden yhdistäminen yhdeksi kaksikieliseksi viestiksi.
 • Korjattu ryhmäänliittymispyyntöjen

Versio 1.20 - Julkaistu 7.10.2018

 • Järjestelmä osaa laskea päivystykselle perushinnan.
 • Ryhmän tietoihin voi laittaa päivystäjän ja auton tuntihinnan, matkakuluhinnan sekä hallintokuluprosentin.
 • Sähköpostit lähtevät vastaanottajan kielivalinnan mukaan.
 • Ryhmän ylläpitäjä voi muokata vain henkilön päivystäjä/harjoittelija-statusta, ei muita tietoja.
 • Korjattu ruotsinkielisiä käännösvirheitä.

Versio 1.19 - Julkaistu 3.10.2018

 • Ryhmän tilastosivulta voi ladata tilastot Excel-muodossa.
 • Ruotsinkielinen käännös valmis.

Versio 1.18 - Julkaistu 2.10.2018

 • Käyttäjä näkee luomansa tapahtumat ilmoittautumistensa lisäksi.
 • Harjoittelija-status siirretty käyttäjän perustietoihin.

Versio 1.17 - Julkaistu 30.9.2018

 • Tapahtumiin voi lisätä julkisia ja salaisia liitetiedostoja.
 • Ryhmälle voi määrittää sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotka näytetään tapahtuman tiedoissa henkilökohtaisten yhteystietojen sijaan.
 • Päivystyspalveluautoa ei voi asettaa johtajaksi.

Versio 1.16 - Julkaistu 29.9.2018

 • Ryhmän jäsenille lähtee sähköposti, kun täyteen tapahtumaan tulee peruutuksen johdosta tilaa.
 • Ryhmän tilastotiedot raportoi myös ryhmäläisten ryhmäilta-aktiivisuuden.
 • Ruotsinkielinen käännöstiedosto on vihdoin käytössä.
 • Harjoittelijaa ei voi asettaa johtajaksi.
 • Käyttäjä voi nyt muokata tietojaan ilman salasanan käyttämistä.
 • Korjattu vika, joka esti lähettämästä sähköpostia, kun ryhmäpyyntö on hyväksytty.
 • Korjattu vika, joka esti päivystysyhdyshenkilöä muokkaamasta muiden luomia tapahtumia.
 • Korjattu vika tarpeen laskennassa.
 • Parannettu yleistä virheilmoitusta.

Versio 1.15 - Julkaistu 26.9.2018

 • Käyttäjän on hyväksyttävä tietosuojaseloste.
 • Ryhmäraportissa näytetään myös kuluvan ja edellisen vuoden ryhmäilta-aktiivisuus.
 • Sähköposteissa on Reply-To-kenttä mikäli ei muuta aitoa sähköpostiosoitetta.
 • Suljetusta tapahtumasta ei lähetetä ilmoitussähköposteja.
 • Jo alkaneesta tapahtumasta ei lähetetä ilmoitussähköposteja tietojen muuttuessa.
 • Tapahtumaa talletettaessa voi estää ilmoitussähköpostien lähettämisen.
 • Ryhmän tapahtumalistassa näkyvät tapahtumat kaksi vuotta taaksepäin.
 • Korjattu sähköpostitietojen näkyminen myös muille kuin oman ryhmän ylläpitäjille.
 • Korjattu harjoittelijan näkyminen ilmoittautumislistassa päivystäjänä.
 • Siivottu valikkonäkymää paremmaksi.

Versio 1.14 - Julkaistu 25.9.2018

 • Piirien pääkäyttäjät näkevät kaikki piirinsä tapahtumat.
 • Tapahtuman voi merkitä julkiseksi kaikille Hupsiksen käyttäjille.
 • Tapahtuman voi merkitä yksityiseksi, jolloin ryhmään liitetyt naapurit eivät näe sitä.
 • Naapuriryhmälinkityksen voi poistaa.
 • Tapahtuman voi kopioida uudeksi tapahtumaksi.
 • Ruokailu-valinta on käytettävissä kaikille tapahtumille.

Versio 1.13 - Julkaistu 18.9.2018

 • Käyttäjälle lähtee sähköposti, kun hänen ryhmäpyyntönsä hyväksytään (tai joku muu liittää hänet ryhmään).
 • Käyttäjälle lähtee sähköposti, kun joku muu ilmoittaa hänet tapahtumaan (tai muokkaa tai poistaa ilmoittautumista).
 • Käyttöohje, rekisteriseloste ja viimeisimmät muutokset avautuvat uuteen ikkunaan.
 • Korjattu virheilmoitus liittymispyynnön lähettämisessä.
 • Korjattu virheilmoitus tapahtuman tietojen katselussa.

Versio 1.12 - Julkaistu 16.9.2018

 • Tapahtuman poistolinkki näkyy vain, kun tapahtuma on Hylätty-tilassa.
 • Linkki käyttöohjeisiin alalaitaan.
 • Käyttäjä ei voi ilmoittautua tapahtumaan osallistuvaksi ja poissaolevaksi.
 • Ryhmän ylläpitäjä voi muokata kotiryhmäläisen jäsenen tietoja.
 • Etusivunäkymä merkitsee ryhmäillat, koulutukset ja muut tapahtumat R:, K: ja M:-etuliitteellä.
 • Käyttäjä voi poistaa ryhmäiltoja, koulutuksia ja muita tapahtumia.
 • Päivystysyhdyshenkilö voi lisätä tapahtumaan ilmoittautumisen ilman henkilöä.
 • Käyttäjän pyytäessä ryhmäjäsenyyttä sähköpostiviestissä on käyttäjän yhteystiedot sekä tieto muista käyttäjän ryhmistä.
 • Parannettu tunnuksen luonnin virheiden näkyvyyttä.
 • Korjattu virhe, joka esti päivystysyhdyshenkilöä lisäämästä tapahtumaan naapuriryhmää.
 • Korjattu muutokset ja tietosuojaseloste sivut olemaan paremman näköiset.
 • Korjattu virhe, joka esti käyttämästä muotoa "1 päivä" sulkeutumisajassa.

Versio 1.11 - Julkaistu 15.9.2018

 • Ryhmään liittyjä saa sähköpostiviestin kun ylläpitäjä hyväksyy hänet.
 • Järjestelmän ylläpitäjät kykenevät muokaamaan kaikkia käyttäjiä.
 • Käyttäjän on hyväksyttävä tietosuojaseloste.
 • Järjestelmän sähköpostiviestit lähtevät osoitteesta hupsis.eu.
 • Korjattu virhe tapahtuman tiedotesähköpostin lähettämisessä.
 • Korjattu virhe, joka esti ryhmän ylläpitäjää lisäämästä uutta ihmistä ryhmään.
 • Korjattu virhe, joka näytti kaikille ylläpitäjille kaikki tapahtumat.

Versio 1.10 - Julkaistu 29.6.2018

 • Korjattu virhe tapahtuman muistutusviestin lähettämisessä.
 • Korjattu virhetilanne käyttäjätilin luomisessa.
 • Korjattu virhetilanne ryhmän viestin lähettämisessä.

Versio 1.9 - Julkaistu 23.6.2018

 • Verkko-osoitteeksi vaihdettu hupsis.eu

Versio 1.8 - Julkaistu 13.6.2018

 • Kun käyttäjä hyväksytään ryhmään päivystäjäksi, lähtee automaattisesti pyyntö äitiryhmän jäsenyyteen.
 • Ylläpitäjä voi sulkea ja avata käyttäjän tilin.
 • Käyttäjän on hyväksyttävä rekisteriseloste.
 • Korjattu virhe, joka esti viestin lähettämisen päivystykseen osallistuville.

Versio 1.7 - Julkaistu 23.5.2018

 • Korjattu ulkoasua vastaamaan järjestön graafista ohjetta.
 • Muutettu ilmoittautuneiden tapahtumien taustaväri harmaaksi.
 • Korjattu virhe, joka esti uusien tapahtumien tallentamisen.

Versio 1.6 - Julkaistu 21.5.2018

 • Korjattu virhe, joka esti tapahtumien lisäämisen.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.5 - Julkaistu 14.5.2018

 • Ilmoittautumisten lisäyksistä, muutoksista ja poistoista ei lähetetä sähköpostia, jos tapahtuma on jo alkanut.
 • Ryhmään liittymisviestissä on linkit päivystysyhdyshenkilöksi ja ylläpitäjäksi asettamiseksi.
 • Etusivun aikanäkymä korjattu, jos loppuaika on eri päivänä kuin alkuaika.
 • Tapahtuman henkilölistat ovat aakkosjärjestyksessä.
 • Tapahtuman omistavan ryhmän voi vaihtaa (omiin ryhmiin, ylläpito mihin tahansa ryhmään).
 • Henkilön roolin vaihto on pudotuslista eikä lista linkkejä.
 • Tapahtumalistassa omat ilmoittautumiset ovat vihreällä taustalla.
 • Ryhmän jäsenlista näytetään vain ryhmän ylläpitäjille.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.4 - Julkaistu 27.4.2018

 • Tavallinen käyttäjä ei enää näe kaikkien ryhmien kaikkia jäseniä.
 • Ryhmien peruspäivystystilastot.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.3 - Julkaistu 26.4.2018

 • Tapahtuman voi nyt poistaa, jos tapahtuma on hylätty-tilassa.
 • Ryhmään, jossa ei ole ylläpitäjää, ilmoittautuminen ei aiheuta virheilmoitusta.
 • Ryhmään, jossa ei ole ylläpitäjää, ilmoittautuminen lähettää sähköpostiviestin järjestelmän ylläpitäjille.
 • Hylättyjä tapahtumia ei näytetä etusivulla.
 • Tapahtuman vakiotila on tilattu, jos sitä ei aseteta.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.2 - Julkaistu 25.4.2018

 • Lähtevät sähköpostit käyttävät käyttäjän sähköpostia From-kentässä.
 • Käyttäjätunnusta luodessa lähtee sähköposti pyydetyn ryhmän ylläpitäjälle.
 • Ilmoittautumislistassa puhelinnumerot ja sähköpostit siirretty tooltippeihin.
 • Järjestelmän ylläpitäjät voivat muokata käyttäjien tietoja.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.1 - Julkaistu 23.4.2018

 • Omat ilmoittautumiset -listassa ei näy tapahtumat, jotka käyttäjä on luonut.
 • Käyttäjän oman ilmoittautumisen muokkausnäkymää siivottu.
 • Parannettu yleistä ulkoasua.

Versio 1.0 - Julkaistu 22.4.2018

Järjestelmä peruskäyttökunnossa.